สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งให้บุคลากรไปราชการศึกษาดูงานตามกิจกรรมพัฒนาโครงการความพร้อมของเด็กปมวัยแบบองค์รวม
 
แจ้งให้บุคลากรไปราชการศึกษาดูงานตามกิจกรรมพัฒนาโครงการความพร้อมของเด็กปมวัยแบบองค์รวม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- นำส่ง รายชื่อ
- นำส่ง กำหนดการ
- นำส่ง คำสั่ง
 
เมื่อ : 25-06-2019 13:51:29