สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....สำรวจข้อมูลครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10
 
ครูโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET, NT 2560 และ 2561 แยกรายชั้น รายวิชา/ทักษะ กรุณากรอกข้อมูลด่วนเพื่อจัดทำเกียรติบัตร ผ่านจุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ pro-surin2.net หรือ QR-Code ที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 26-06-2019 10:40:08