สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 จำนวน 3 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 27-06-2019 15:36:31