สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ก่วน....แจ้ง รร.กรอกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ Digital Literacy กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชึ้วัดที่ 25
 
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด ทุกโรง กรุณากรอกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ Digital Literacy กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชึ้วัดที่ 25 โดยด่วน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 28-06-2019 14:04:25