สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ ปี 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562
 
เมื่อ : 03-07-2019 13:19:55