สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 04-07-2019 14:58:27