สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 05-07-2019 12:46:34