สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม (ชุดที่ 2)
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม (ชุดที่ 2)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 05-07-2019 15:41:28