สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครื่อข่ายโรงเรียน แทนตำแหน่งว่าง
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 2 ทุกโรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/1735 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
 
เมื่อ : 08-07-2019 11:21:13