สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
 
สำนักงาน ก.ค.ศ. โดย ก.ค.ศ.มีมติให้ยกเลิกการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือ ก.ค.ศ. ว21 ปี 2560
- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 185 ลงวันที่ 10 ก.ค. 61
 
เมื่อ : 29-01-2019 10:34:11