สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การดำเนินงานของศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนระบบการกำกับติดตามแนวใหม่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนระบบการกำกับติดตามแนวใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ให้ข้อมูลตามที่ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางฯ จะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นครั้งคราวไป จนกว่าจะพ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สิ้นกันยายน 2562) ทั้งนี้ช่องทางที่จะติดต่อขอความร่วมมือใช้ 2 ช่องทาง ได้แก่ กลุ่มไลน์ธุรการในสังกัด และข่าวสารราชการกลุ่มนโยบายและแผน (หน้าเว็ปไซต์หน่วยงาน) โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลหลัก ผ่าน google form
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเวียน
 
เมื่อ : 10-07-2019 14:29:32