สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- รูปแบบข้อสอบ
- ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ
- รายชื่อนักเรียน (กลุ่มที่ 1)
- รายชื่อนักเรียน (กลุ่มที่ 2)
 
เมื่อ : 11-07-2019 10:30:22