สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด........แจ้งดาวน์โหลดเกียรติบัตรครูดีเด่น คะแนน O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10 ใหม่
 
เรียน ผอ.รร.ในสังกัดทุกโรง ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ เนื่อด้วยเกียรติบัตรคะแนน O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10 ที่ให้ดาวน์โหลดก่อนหน้า มีข้อบกพร่อง ซึ่ง ได้รับการแก้ไขใหม่ จึงแจ้งให้ดาวน์โหลดใหม่ ขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ตลอดไป ครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 11-07-2019 13:41:38