สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
เมื่อ : 12-07-2019 10:15:17