สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
- รายชื่อโรงเรียน
- ตัวอย่างคำสั่งจ้าง
- แนบท้ายคำสั่ง
 
เมื่อ : 29-01-2019 13:48:28