สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning (ขยายผล Boot Camp) ปีงบประมาณ 2562
 
การอบรมปกฎิบัติการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning (ขยายผล Boot Camp) ปีงบประมาณ 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 23-07-2019 10:27:06