สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำ ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษ 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1การจัดทำ ID plan
- Portfolioอธิบายสพป.สุรินทร์เขต2
- Portfolioนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 2
 
เมื่อ : 24-07-2019 10:49:13