สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้ง 1 จังหวัดสุรินทร์ (คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์)
 
แจ้งการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้ง 1 จังหวัดสุรินทร์ (คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้ง 1 จังหวัดสุรินทร์ (คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์)
- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
- กำหนดการจัดงาน
- รายละเอีดยโครงการ
 
เมื่อ : 25-07-2019 12:57:23