สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...แจ้งรายชื่อครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน
 
เรียน...ประธานเครือข่าย ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ กรุณาแจ้งรายชื่อครูแกนนำ เครือข่ายโรงเรียนละ 2 คน ด่วน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 26-07-2019 11:36:10