สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 จำนวน 8 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 26-07-2019 23:40:53