สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี,บ้านน้ำคำ,บ้านยาง แจ้งการจัดเอกสารประกอบการจัดสรร งบลงทุน โรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี,บ้านน้ำคำ,บ้านยาง กลุ่มนโยบายและแผน การจัดเอกสารประกอบการจัดสรร งบลงทุน โรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 30-07-2019 15:22:37