สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกาาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไข)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกาาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไข)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง
- นำส่ง คำสั่ง
 
เมื่อ : 30-01-2019 16:52:06