สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ค่วนที่สุด ....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 ส่งรายชื่อครูแกนนำ 2 คน เข้าประชุมปฏิบัติการ
 
แจ้ง ประธานเครือข่าย ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 และ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ ด้วย สพป.สร.2 จะจัดการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 2 ส.ค.2562 แต่เครือข่ายท่าตูม 2 ยังไม่ส่งรายชื่อครูแกนนำเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการโดยด่วน ด้วยครับ ขอบคุณมาก (รายละเอียีดดังเอกสารแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 01-08-2019 13:21:27