สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
อนุญาตไปราชการเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้ (Literacy) ตามแนวทางการปประเมิน PISA 2021
 
อนุญาตไปราชการเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้ (Literacy) ตามแนวทางการปประเมิน PISA 2021
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 02-08-2019 10:54:49