สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประกาศรายชื้ิอโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื้ิอโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 05-08-2019 15:44:47