สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกรายชื่อตัวแทนเข้ารับการสัมมนาการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
 
เรียน ผอ.รร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ทุกโรง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 06-08-2019 10:43:55