สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง
 
เมื่อ : 06-08-2019 15:31:59