สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
 
อ้างถึงหนังสือ สพป.สร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.07/1903 ลงวันที่ 22 ก.ต. 2562 ที่แจ้งครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนเข้าประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี ในวันที่ 10 ส.ค. 2562 นั้น เนื่องจากมีบุคลากรที่ต้องเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถจัดทำโปรแกรม CRRv25 รายบุคคลได้ทันกำหนด จึงแจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการในวันดังกล่าวออกไปก่อน โดยจะแจ้ววัน เวลา สถานที่ และแนวทางดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการให้ทราบภายหลัง ขอแสดงความนับถือ ดร.วัชรินทร์ นุตโร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 06-08-2019 17:04:27