สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังเอกสารแนบ) กลุ่มนโยบายและแผนแจ้ง การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 08-08-2019 11:25:26