สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 
เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 114 โรง เข้าร่วมประชุม ในวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 08-08-2019 14:15:56