สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เพิ่มเติม)
 
เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 218 โรง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 09-08-2019 11:34:55