สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
สำรวจบุคลากรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานตามโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปี 2561
 
สำรวจบุคลากรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานตามโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปี 2561
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 13-08-2019 15:03:24