สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปะกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาภายใต้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปะกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาภายใต้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 19-08-2019 09:48:52