สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
 
การประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 19-08-2019 11:05:31