สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ราชัน"
 
การดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ราชัน"
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ราชัน"
 
เมื่อ : 19-08-2019 15:42:01