สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา" ปีงบประมาณ 2562
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา" ปีงบประมาณ 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 19-08-2019 16:02:17