สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 43 โรง กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยให้ส่งแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ
- เอกสารแนบ (2)
- เอกสารแนบ(3)
 
เมื่อ : 20-08-2019 09:14:37