สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) นับมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย.62 (ในวันที่ 2 กันยายน 2562)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีแสดงจำนวน
 
เมื่อ : 21-08-2019 11:42:01