สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลื่อนการประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562
 
แจ้งเลื่อนการประชุมจากเดิม วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสนมศึกษาคาร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - Aขอเชิญประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน26ส.ค.2562
- Aระเบียบวารการประชุมครั้งที่2-2562
 
เมื่อ : 22-08-2019 10:17:46