สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 4 แทนตำแหน่งว่าง
 
การสรรหาและการเลือกประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 4 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.01/2190 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562
- สำเนาระเบียบเครือข่าย
 
เมื่อ : 22-08-2019 16:43:54