สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 26-08-2019 13:45:41