สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อตัดสินรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1ประชุมครูต้นแบบทักษะชีวิต
 
เมื่อ : 27-08-2019 12:02:23