สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค
 
การประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 27-08-2019 13:31:15