สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 03-09-2019 15:34:35