สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
 
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
- จำนวนห้องสอบRT
 
เมื่อ : 31-01-2019 15:57:40