สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด.....แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนและประเมินผลการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรม CRRv25
 
แจ้งเครือข่ายโรงเรียนส่ง 1) เอกสารงานวิจัย 2) บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมขยายผล และ 3) กรอกผลการพัฒนาตนเอง รายละเอียดอดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 06-09-2019 12:12:16