สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2562) ขอให้ส่งแบบประเมินทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พร้อมบัญชีแจ้งผลคะแนน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบแจ้งผลคะแนน
 
เมื่อ : 06-09-2019 16:50:52