สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งยกเลิกกิจกรรมกาดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
แจ้งยกเลิกกิจกรรมกาดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 12-09-2019 09:28:39