สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำประมาณการงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - Aเชิญประชุมจัดทำประมาณการงบประมาณศิลปหัตถกรรมปี62
- Aประมาณการศิลปหัตถกรรมปี62
 
เมื่อ : 13-09-2019 09:57:41