สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ี่ยวกับการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
การออกประกาศกำหนดสถานที่่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/291 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
เมื่อ : 06-02-2019 16:30:46